Novosti u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

Časopis: Pravo i porezi - 2.2022
Članak:
Novosti u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Autor u članku iznosi osvrt na novosti u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, kojim se nadograđuje regulativa na području sprječavanja sukoba interesa na temelju dosadašnjih iskustava u radu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, nekoliko sudskih odluka, ali i rastućim potrebama da se u regulativu unesu iskustvena rješenja te pokuša dodatno urediti normativni okvir kako bi se učinkovitije provodile aktivnosti sprječavanja sukoba interesa.

  1. Uvodni osvrt
  2. Potencijalni i stvarni sukob interesa
  3. Dužnosnici postaju obveznici
  4. Kodeks ponašanja županijskih skupština te gradskih i općinskih vijeća
  5. Novčani primitci obveznika (dužnosnika)
  6. Sprječavanje sukoba interesa
  7. O imovinskim karticama
  8. Zabrana obavljanja drugih poslova obveznika
  9. Članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima te udjeli obveznika u trgovačkim društvima
Hashtags:
#NovelaZakona, #ZakonOSprječavanjuPranjaNovca