Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
101.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
  1. Dobra vjera
  2. Goodwill
  3. Soft law
  4. Akt i dokument
  5. Opći akt za pojedinačni slučaj
  6. Mjerne jedinice i bjelina
Hashtags: