Evidencija posjetitelja u skladu s GDPR-om

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Evidencija posjetitelja u skladu s GDPR-om
Stranica:
95.
Autor/i:
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Sažetak:

Evidencije posjetitelja, odnosno sustavi upravljanja posjetima, još uvijek se vode na tradicionalan (papirnati) način u mnogim organizacijama. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) uvela je mnoga ograničenja na prikupljanje i obradu osobnih podataka s ciljem zaštite prava ispitanika iz EU-a. U članku se istražuje problematika evidencije posjetitelja s obzirom na odredbe GDPR-a, uz nekoliko mogućih rješenja za evidencije koje postižu ravnotežu između interesa organizacija i prava ispitanika.

  1. Uvodno
  2. Višestruke koristi od evidencije posjetitelja
  3. Tradicionalni (papirnati) oblici
  4. Kako uskladiti evidencije posjetitelja s odredbama GDPR-a
  5. Digitalna i komercijalna rješenja
  6. Zaključno
Hashtags:
#EvidencijaPosjetitelja, #GDPR, #ZaštitaOsobnihPodataka