Pravomoćna osuđujuća presuda gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe u sustavu javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Pravomoćna osuđujuća presuda gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe u sustavu javne nabave
Stranica:
183.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Kažnjavanost gospodarskog subjekta i/ili njegove ovlaštene osobe obvezni je razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave. Time se pridonosi sprječavanju dodjele javnih ugovora gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u aktivnostima zločinačke organizacije ili koji su bili proglašeni krivima za korupciju, prijevaru na štetu financijskih interesa EU-a, kaznena teroristička djela, pranje novaca ili financiranje terorizma i sl.

U članku se u vezi s tim pitanjem navodi i najnovija praksa nadležnih tijela.

  1. Uvod
  2. Kažnjavanost kao obvezni razlog isključenja gospodarskog subjekta
  3. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave
  4. Kažnjavanost gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u RH i/ili ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koja nije državljanin RH
  5. e-CERTIS – elektronički sustav Europske komisije
  6. Europska potvrda o nekažnjavanju – dokument pribavljen putem ECRIS sustava
  7. Postupanje Državne komisije po službenoj dužnosti, vezano za kažnjavanost kao obvezni razlog isključenja
  8. Način dokazivanja nekažnjavanosti u postupku javne nabave
  9. Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH
  10. Zaključno
Hashtags:
#GospodarskiSubjekti, #JavnaNabava