Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2022, str. 183
Pravomoćna osuđujuća presuda gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kažnjavanost gospodarskog subjekta i ili njegove ovlaštene osobe obvezni je razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave Time se ...

rrif - 9.2022, str. 198
Bitne povrede postupka javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Obvezujuće praćenje bitnih povrede postupka javne nabave pridonosi zakonitim provedbama postupka javne nabave zaštiti javnog interesa te poštovanju načela javne ...

rrif - 3.2022, str. 238
Oslanjanje ponuditelja na sposobnost drugih subjekata u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Da bi dokazao svoju ekonomsku i financijsku te stručnu sposobnost gospodarski subjekt u sustavu javne nabave može se osloniti na ...

pip - 11.2020, str. 33
Osvrt na pojedine izmjene i dopune Zakona o koncesijama
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se daje kratak osvrt na pojedina pitanja koja su se javila u vezi s nedavnim izmjenama i dopunama ...

rrif - 8.2020, str. 185
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave promijenjen je u odnosnu na valjanost dokumenata odnosno ...

rrif - 9.2019, str. 189
Poslovna tajna u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave određeni se podatci u ponudi mogu označiti tajnima Naručitelj je u postupku javne nabave obvezan ...