Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Stranica:
185.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave promijenjen je u odnosnu na valjanost dokumenata odnosno na njihovu ažurnost kojima se dokazuje nepostojanje odnosno postojanje određenih okolnosti bitnih za pravilan odabir osobe s kojom će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi. Te su promjene stupile na snagu 9. srpnja 2020. godine.

1. Uvod
2. Razlozi izmjene Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
3. Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave – dostava ažuriranih popratnih dokumenata
4. Što donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji te ponudi u postupcima javne nabave
5. Pribavljanje dokaza u postupku pregleda i ocjene kroz modul “DOHVAT“ u EOJN RH
6. Ažurirani popratni dokumenti iz čl. 265. st. 1. ZJN 2016
7. Dopušteno je dokazivati da dostavljeni dokumenti nisu ažurirani popratni dokumenti, u smislu čl. 20. st. 2. Pravilnika
8. U započetim postupcima javne nabave primjenjuju se odredbe Pravilnika
9. Zaključno

Hashtags:
#GospodarskiSubjekti, #JavnaNabava, #Proračunsko, #Zastupanje