Osvrt na pojedine izmjene i dopune Zakona o koncesijama

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Osvrt na pojedine izmjene i dopune Zakona o koncesijama
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Sažetak:

U članku se daje kratak osvrt na pojedina pitanja koja su se javila u vezi s nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. U prvom dijelu razmatra se pojam koncesije, osobito s obzirom na uređenje u europskom pravu. Potom se analizira proširenje zakonske definicije pojma gospodarskog subjekta, s osvrtom na svrhu takva uređenja na razini Europske unije. Završno, propituju se izmjene zakonskih odredaba o prijenosu ugovora i založnom pravu na ugovoru o koncesiji.

1. Uvod

2. Koncesija u europskom pravu

3. Pojam gospodarskog subjekta

4. Prijenos i zalaganje koncesije/ugovora o koncesiji

        5. Zaključak

Hashtags:
#GospodarskiSubjekti, #Koncesije, #Pravo, #PravoEU, #UgovorOKoncesiji, #ZakoOKoncesijama