Promjene u sustavu javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Promjene u sustavu javne nabave
Stranica:
185.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Prvi put nakon donošenja Zakon o javnoj nabavi u 2016. godini, on je i promijenjen. Njegove promjene autor navodi u ovom članku. Pri tome posebno naglašava promjene koje se odnose na obvezujući način izjavljivanja žalbe e-putem, naknade za pokretanje žalbenog postupka, omogućavanje naručitelja da javno otvaranje ponuda ne odgađa kada izjavljena žalba nije dopuštena ili je očito nepravodobna.

 1. Uvod
 2. Što donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
 3. Izjavljene žalbe obvezno moraju sadržavati žalbene navode
 4. Svote žalbenih naknada
 5. Mogućnost izuzeća od primjene ZJN 2016
 6. Prilagodbe radi uvođenju eura
 7. Propisan je kraći rok mirovanja
 8. Produljen je rok sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma
 9. Ograničenje vrijednosne izmjene ugovora / okvirnog sporazuma tijekom izvršenja
 10. Objašnjenje uvjeta za dopuštene izmjene ugovora
 11. Obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka
 12. Izjavljena žalba na odluku o nedopustivosti sudjelovanja u slučaju dinamičkog sustava nabave
 13. Definiran je rok unutar kojeg Državna komisija upućuje poziv na usmenu raspravu
 14. Popis državnih tijela i tijela državne uprave iz Priloga I.
 15. Zaključno
Hashtags:
#DokumentacijaJavnaNabava, #e-Žalba, #JavnaNabava, #ObustavaPostupka