Bitne novine u noveli Zakona o javnoj nabavi iz 2022. godine i razlozi novih rješenja

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Bitne novine u noveli Zakona o javnoj nabavi iz 2022. godine i razlozi novih rješenja
Stranica:
7.
Autor/i:
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Sažetak:

Dana 11. listopada 2022. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi koji predstavlja prvu izmjenu Zakona o javnoj nabavi od njegova stupanja na snagu. U članku se analizira spomenuti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi uz navođenje razloga koji stoje iza prihvaćenih izmjena pojedinih odredaba Zakona.

  1. Uvod
  2. Uvođenje nove odredbe o izuzeću od primjene Zakona o javnoj nabavi
  3. Usklađivanje sa Zakonom o uvođenju eura
  4. Obvezna elektronička žalba
  5. Neposredna razmjena očitovanja među strankama
  6. Nedostupnost sustava EOJN tijekom roka za žalbu
  7. Obvezno navođenje svih žalbenih navoda
  8. Sprječavanje zlouporaba instituta izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi
  9. Povećanje naknada za izjavljivanje žalbe

Hashtags:
#JavnaNabava, #UvođenjeEura, #ZakonOJavnojNabavi