Promjena ponuditelja i ugovaratelja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Promjena ponuditelja i ugovaratelja
Stranica:
241.
Autor/i:
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U određenim okolnostima javni naručitelj može izmijeniti već sklopljeni ugovor o javnoj nabavi bez provedbe novog postupka javne nabave, s ciljem zamjene izvornog ugovaratelja novim ugovarateljem. Jedna od njih je okolnosti općega ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja drugim gospodarskim subjektom koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. To ne smije predstavljati drugu značajnu izmjenu ugovora i cilj ne smije biti izbjegavanje primjene zakonskih odredaba.

  1. Uvod
  2. Presuda Suda EU-a C-461/20
  3. Presuda visokoga upravnog suda broj: UsII-49/19 od 13. ožujka 2019. godine
  4. Mišljenja
Hashtags:
#JavnaNabava, #UvjetiSposobnosti