Dopuštena izmjena ponude u postupcima javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Dopuštena izmjena ponude u postupcima javne nabave
Stranica:
203.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja koja se, u načelu, dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije. U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Iako se ponuda nakon isteka roka za dostavu ponuda ne smije mijenjati, u nekim se okolnostima ona ipak može dodatno objasniti, uvažavajući temeljna načela sustava javne nabave.

 1. Uvod
 2. Dopuštena izmjena ponude kroz pojašnjenje i upotpunjavanje ponude
 3. Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave
 4. Zabrana pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili predmetom nabave
 5. Naručitelj je obvezan obrazložiti razloge nekorištenja instituta iz čl. 293. ZJN 2016
 6. Primjena načela javne nabave prilikom razjašnjenja i upotpunjavanja ponude
 7. Koje dokumente iz ponude naručitelj ne može zatražiti od ponuditelja radi pojašnjenja i upotpunjavanja
 8. Naručitelj ne može u dokumentaciji isključiti primjenu instituta pojašnjenja i upotpunjavanja
 9. Naručitelj ne može kroz pojašnjenje i upotpunjavanje ponude tražiti dostavu dokaza koji nisu traženi dokumentacijom o nabavi
 10. Promjene u troškovniku
 11. Uvođenje subjekta na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja kroz institut pojašnjenja i upotpunjavanja
 12. Odlučivanje Visokoga upravnog suda RH
 13. Primjena instituta iz čl. 293. ZJN 2016 kod kriterija za odabir ponude – specifično iskustvo stručnjaka
 14. Zaključno
Hashtags:
#DokumentacijaJavnaNabava, #IzmjenaPonude, #JavnaNabava