Podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza
Stranica:
122.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Radi nastupa posebnih okolnosti prouzročenih virusom COVID-19 (koronavirus), mjerama Vlade Republike Hrvatske propisane su dopune Općega poreznog zakona i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Prema navedenim zakonskim odredbama, a uz zadovoljenje propisanih uvjeta, dok su trajale posebne okolnosti, u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. godine, poduzetnici su mogli podnijeti zahtjev za beskamatnu odgodu plaćanja poreza i drugih javnih davanja na rok od tri mjeseca.
      No, za vrijeme razdoblja stabilizacije nakon prestanka posebnih okolnosti, poduzetnicima koji nisu u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, omogućena je beskamatna obročna otplata odgođenih poreznih obveza najdulje na rok od 24 mjeseca. Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu samo za odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.
      Međutim, kako bi zahtjev za obročnu otplatu odgođenih dospjelih poreznih obveza bio pozitivno riješen, na knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika prethodno treba biti proveden otpis na osnovi mjere Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinanciranje neto plaće (ako je korištena potpora za očuvanje radnih mjesta) te otpis na osnovi Mjere oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza (ako su ispunjeni propisani uvjeti za korištenje navedenog oslobođenja). Više o navedenom može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Propisane mjere za plaćanje poreznih obveza radi nastupa posebnih okolnosti
3. Što se smatra dospjelim poreznim obvezama
4. Mjera obročne otplate odgođenih poreznih obveza
5. Uvjeti za odobravanje obročne otplate
6. Javni poziv za dostavu dokumentacije radi ostvarivanja prava na oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
7. Primjer zahtjeva za obročnu otplatu
8. Ukidanje obročne otplate i naknadno postupanje poreznog tijela
9. Zaključak

Hashtags:
#COVID19, #ObročnaOtplata, #OPZ, #OtpisJavnihDavanja, #Porezi, #PosebneOkolnosti