Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Mišljenja
Zaduženje kamata po ispravcima JOPPD obrazaca i primjenu članka 12.b Općeg poreznog zakona
Petak, 26.11.2021, 410-01/21-01/1773

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina
Četvrtak, 01.07.2021, 410-01/21-01/221

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Rok zastare za komunalnu naknadu
Srijeda, 05.05.2021, 410-01/21-01/367

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Produžen je rok za predaju Prijave poreza na dobit
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Dana 12 ožujka 2021 godine u Nar nov br 26 21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg ...

rrif - 2.2021, str. 121
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima predaje se i ove godine Obveznici sastavljanja tog izvješća su porezni obveznici upisani ...

Vijesti
Darovanja osobama stradalima od potresa prema novim pravilima
Ponedjeljak, 11.01.2021.

Vlada Republike Hrvatske 4 siječnja 2021 godine Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom Nar nov br 1 21 ...

rrif - 12.2020, str. 131
Troškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kontinuirana briga o sigurnosti i zdravlju sebe i svih zaposlenih ovih je mjeseci strateška odrednica svakog poslodavca koji želi ...

Pitanja i odgovori
Ostvarivanje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona
Utorak, 20.10.2020.

Fizička osoba S L zaposlena je u trgovačkom društvu L d o o a ujedno je član tog društva te ...

Mišljenja
Zasta​ra utvrđivanja poreza na dohodak od iznajmljivanja
Srijeda, 07.10.2020, 410-01/20-01/2112

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a
Utorak, 22.09.2020.

U Narodnim novinama br 103 20 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona dalje ...

Mišljenja
Tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg
Petak, 04.09.2020, 410-01/20-01/1540

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Mjera odgode poreznih obveza za poreznog obveznika
Srijeda, 02.09.2020, 410-01/20-01/1825

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2020, str. 121
Ustup ili cesija prava na povrat poreza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prema odredbama Općega poreznog zakona porezni obveznici mogu ustupiti svoje potraživanje s naslova poreza primjerice PDV a dobitka dohotka ...

rrif - 9.2020, str. 116
Porezna zastara
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovom članku predstavlja odredbe Općega poreznog zakona Nar nov br 115 16 42 20 koje se odnose ...

rrif - 8.2020, str. 122
Podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Radi nastupa posebnih okolnosti prouzročenih virusom COVID 19 koronavirus mjerama Vlade Republike Hrvatske propisane su dopune Općega poreznog zakona ...

Mišljenja
Pojašnjenja kod obveze fiskalizacije pratećih dokumenata
Četvrtak, 30.07.2020, 410-01/20-01/1199

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena odredbi članka 12.a Općeg poreznog zakona i članka 27.a Zakona o porezu
Ponedjeljak, 27.07.2020, 410-01/20-01/595

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Utvrđivanje i naplata lokalnih poreza
Utorak, 05.05.2020, 410-01/20-01/1060

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2020, str. 23
Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a i druge novosti u PDV-u prema Pravilniku o OPZ-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju COVID 19 a u sklopu donesenih mjera za pomoć gospodarstvu čiji je cilj ...

Mišljenja
Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti
Četvrtak, 16.04.2020, 410-19/20-02/129

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.

Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona propisuje se načina utvrđivanja obveze PDV a za porezne obveznike koji žele odgoditi obvezu ...

Mišljenja
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
Srijeda, 15.04.2020, 410-19/20-02/128

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
Srijeda, 15.04.2020, 410-19/20-02/128

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Izdavanje kopije računa
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Može li i pod kojim uvjetima trgovačko društvo koje je obveznik PDV a na zahtjev kupaca izdavati kopije računa Kakav ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost pri uvozu
Petak, 10.04.2020, 410-19/20-02/107

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA DOBITAK Prema čl 71 s st 1 i 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama ...

pip - 4.2020, str. 33
Travanjske mjere vlade za pomoć gospodarstvu zbog koronavirusa, s posebnim osvrtom na izmjene OPZ-a
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Gospodarstvo je zbog nastavka pandemije koronavirusa nemogućnosti obavljanja djelatnosti u novonastalim uvjetima nelikvidnosti neostvarivanja prihoda i svih posljedica koje sa ...

Vijesti
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.

Zbog različitih informacija i od strane Porezne uprave u vezi rokova koje treba uzeti u obzir kod sastavljanja Obrasca ...

rrif - 2.2020, str. 114
Predaja Obrasca OPZ-STAT-1
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni obveznici upisani u registar PDV a koji na dan 31 prosinca 2019 imaju evidentirana dospjela a nenaplaćena potraživanja ...

obav - 2.2020, str. 83
XI. Zakonska plaćanja
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA PUTEM OBRASCA ...

rrif - 11.2019, str. 99
Ovršni postupak i otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porezno tijelo provodi ovršni postupak radi prisilne naplate poreza i drugih javnih davanja od pravnih i fizičkih osoba poreznih ...

Vijesti
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.

IV krug porezne reforme donosi od sljedeće godine neke promjene u poreznom sustavu Na temelju prijedloga Vlade RH u ...

rrif - 9.2019, str. 106
Odgoda izvršenja poreznog rješenja u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

U članku se opisuju i analiziraju instituti izvršenja i pravomoćnosti te kako odgoditi izvršenje poreznog rješenja iz poreznog nadzora ...

pip - 9.2019, str. 63
Uporaba pečata u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Autor u ovome članku objašnjava kakva je uloga pečata u poreznom nadzoru kada se koristi i u kojim slučajevima te ...

pip - 9.2019, str. 59
Automatizacija i rad robota kao novi izazov za suvremene porezne sustave
Autor: Doc. dr. sc. Stjepan Gadžo
Matteo Cvenček , mag. iur.

rrif - 8.2019, str. 81
Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Jeste li znali da trgovačka društva obrti i drugi poduzetnici trebaju Poreznu upravu obavijestiti o premještanju radionice i stalne ...

rrif - 6.2019, str. 87
Sklapanje upravnog ugovora radi plaćanja poreznog duga na rate
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prema odredbama Općega poreznog zakona poreznim je obveznicima omogućeno plaćanje dospjeloga poreznog duga na rate sklapanjem upravnog ugovora Upravni ...

pip - 6.2019, str. 50
Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Institut mjera osiguranja naplate u poreznom nadzoru s osobitim naglasnom na to što su mjere osiguranja naplate te kada i ...

rrif - 3.2019, str. 147
Dostava poreznih akata u postupku poreznog nadzora
Autor: Mirjana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , univ. spec. oec.

Autorica u članku predstavlja odredbe Općega poreznog zakona koji uređuju pitanje dostave poreznih akata u poreznom postupku posebno s ...

obav - 2.2019, str. 77
XI. ZAKONSKA PLAĆANJA
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 1 1 Uplata pdv a 1 2 Izvješćivanje o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca ...

pip - 1.2019, str. 37
Novine u Općem poreznom zakonu od 1. siječnja 2019. godine
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

U sklopu III kruga reforme poreznog sustava uz još 8 izmijenjenih i dopunjenih poreznih propisa donesene su izmjene i dopune ...

pip - 1.2019, str. 26
Odgovornost osnivača za obveze ustanove
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

U ovom će članku bit riječ o pravnom položaju osnivača i odnosu s osnovanim subjektom za čije je razumijevanje potrebno ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost - oporezivanje vrijednosnih kupona
Utorak, 18.12.2018, 410-19/17-02/314

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2018, str. 37
Izmjene Općega poreznog zakona
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

1 Uvod 2 Porezna tajna 3 Obvezujuća mišljenja 4 Opunomoćenik u postupku poreznog nadzora 5 Prebivalište i boravište u porezne ...

rrif - 12.2018, str. 21
Što donose izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2019. godine
Autor:

U sljedećih nekoliko članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi treća faza porezne reforme koju je Sabor RH usvojio ...

rrif - 10.2018, str. 104
Zahtjevi za preknjiženjem pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Zahtjevi za preknjiženjem pogrešno uplaćenih javnih prihoda s jednog na drugi račun te unutar istog uplatnog računa a na ...

Pitanja i odgovori
Pomaganje u obrtu
Četvrtak, 13.09.2018.

Imam registriran obrt za čišćenje Zbog povećanog opsega posla treba mi pomoć u obavljanju djelatnosti obrta Postoji li mogućnost da ...