Pravo na povrat poreza na dohodak ukoliko je poslodavac koristio poreznu mjeru otpisa poreza uslijed COVID pandemije

Datum: 22.12.2020, Utorak
Klasa: 410-01/20-01/2694
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo vaš upit kojim tražite smjernice kako bi uputili poslodavce na postupanje u situaciji kada su isti kroz porezne mjere donesene uslijed posebnih okolnosti (Covid pandemije) ostvarili pravo na otpis poreznih obveza temeljem pada prihoda u razdoblju od ožujka do svibnja 2020. godine, a vezano za godišnje obračune poreza na dohodak radnika i ostvarivanja prava na povrat preplaćenog poreza na dohodak. Odgovaramo u nastavku.

Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20; dalje u tekstu Zakon) člancima 46. i 47., te od 51. do 54. propisan je način utvrđivanja godišnjeg poreza te ostvarivanja prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Naime, posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti. Od utvrđenog i umanjenog godišnjeg poreza na dohodak, sukladno odredbama Zakona, odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza. Primjenjujući poseban postupak Porezna uprava je obvezna, na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže, odnosno podataka koje je dostavio porezni obveznik, utvrditi poreznom obvezniku godišnji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje.

Sukladno članku 107.a stavku 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20; dalje u tekstu OPZ) ako je zbog posebnih okolnosti poreznom obvezniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, može ga se u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza.

Člankom 71.o Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 45/19, 35/20, 43/20, 5 0/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20) propisano je da će se smatrati da su oslobođene obveze plaćene za provedbe ostalih poreznih postupaka u kojima se polazi od visine plaćenih iznosa poreza.

Sukladno navedenom, radnik će ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak u iznosu koji se u godišnjem obračunu, primjenom odredbi Zakona o porezu na dohodak, utvrdi da je preplaćen, a koji je obračunat i iskazan u obrascu JOPPD, bez obzira je li isti plaćen ili otpisan tj. oslobođen od podmirenja obveze na temelju članka 107.a stavka 4. OPZ-a.

Povratak na mišljenja