Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a

Datum: 22.09.2020, Utorak
Autor: I.P.

U Narodnim novinama br. 103/20. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (dalje: Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu 19. rujna 2020., a novosti koje donosi navedene su u nastavku.

Rok za primjenu obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu produljuje se do kraja godine

U skladu s navedenom izmjenom, za uvoz dobara obavljen u razdoblju do uključivo 31. prosinca 2020. godine smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV iskaže kao obvezu u Obrascu PDV.

U skladu s navedenim, porezni obveznik iskazuje obračunani PDV pri uvozu kao obvezu u Obrascu PDV pod t. II.15. Obračunani PDV pri uvozu te ako ima pravo na odbitak pretporeza, istodobno iskazuje pretporez pod t. III.14. Pretporez pri uvozu.

Mogućnost plaćanja PDV-a pri uvozu na navedeni način, u skladu s Uputom o privremenoj uporabi obračunskog poreza na dodanu vrijednost pri uvozu (KLASA: 011-02/20-30/6 od 9. travnja 2020. godine) koju je izdalo Ministarstvo financija, Carinska uprava, mogu iskoristiti samo oni uvoznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a i koji na odgovarajući način zatraže tu pogodnost. Prema navedenoj Uputi, svi porezni obveznici koji to žele trebaju od svoga carinskog zastupnika zatražiti primjenu ove pogodnosti. Napominjemo, primjena takva načina plaćanja PDV-a pri uvozu nije obvezna. 

Trošak testiranja na COVID-19 kojeg poslodavac omogućuje svojim radnicima ne smatra se plaćom

Propisano je da se u uvjetima posebnih okolnosti trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti  što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada. U skladu s navedenim, trošak testiranja na COVID-19 kojeg plaćaju poslodavci za svoje radnike ne smatra se plaćom u naravi.

Porezna uprava u vijesti objavljenoj na svojim internetskim stranicama (od 21. rujna 2020.) ističe da se ova odredba primjenjuje od 19. rujna 2020. na dalje te da nije propisana retroaktivna primjena. U skladu s tim, sva ranije plaćena testiranja poslodavci bi trebali oporezivati kao plaću u naravi radnika.

Smatramo da je trošak testiranja koji je poslodavac bio obvezan osigurati svom radnika, npr. za potrebe službenog puta u inozemstvo i sl. porezno priznati trošak i neoporezivi primitak radnika neovisno o tome kada je testiranje provedeno – prije ili nakon stupanja na snagu Pravilnika .

Za plaćeni trošak testiranja radnika poslodavci ne trebaju predavati obrazac JOPPD.  

Povratak na vijesti