Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1
Stranica:
121.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima predaje se i ove godine. Obveznici sastavljanja tog izvješća su porezni obveznici upisani u registar PDV-a koji na dan 31. prosinca 2020. godine imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja za isporuke dobara i usluga.

Navedeno se izvješće dostavlja Poreznoj upravi elektroničkim putem na Obrascu OPZ-STAT-1 u rokovima podnošenja prijave poreza na dohodak (do 28. veljače) ili poreza na dobitak (do 30. travnja).

Autor u članku piše o obveznicima dostave izvješća te obrazlaže način i daje primjer popunjavanja Obrasca OPZ-STAT-1.

  1. Uvod
  2. Obveznici sastavljanja i predaje izvješća
  3. Definicija dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja
  4. Rokovi dostave statističkih izvješća
  5. Novčane kazne u slučaju ne predaje izvješća
  6. Sadržaj Obrasca OPZ-STAT-1
  7. Primjer ispunjavanja obrasca opz-stat-1
Hashtags:
#ObrazacOPZ-STAT-1, #PDV, #Potraživanja, #StatističkiIzvještaji