Žalba i drugi pravni lijekovi u poreznom postupku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Žalba i drugi pravni lijekovi u poreznom postupku
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Lucija BARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Porezni postupci provode se, u pravilu, po službenoj dužnosti neovisno o volji poreznih obveznika, ali radi utvrđivanja činjeničnog stanja propisana je obveza sudjelovanja poreznih obveznika u poreznom postupku. Porezno je tijelo obvezno utvrditi sve činjenice bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke, pri čemu je s jednakom pozornošću obvezno utvrditi i one činjenice koje idu u prilog poreznom obvezniku, a koje će radnje poduzeti i u kojem opsegu, određuje porezno tijelo. Pravni lijekovi u poreznom postupku utvrđeni su OPZ-om, ZUP-om i ZUS-om.

  1. Uvod
  2. Pravni lijekovi
  3. Žalba u poreznom postupku
  4. Povrat u prijašnje stanje
  5. Prigovor
  6. Izvanredni pravni lijekovi
  7. Upravni spor
  8. Zaključak
Hashtags:
#PorezniPostupak, #PravoNaŽalbu, #PrigovorNaPoreznoRješenje, #Žalba, #ŽalbeniPostupak, #ŽalbeniRok