Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 4.2024, str. 40
Utvrđivanje činjenica u poreznom nadzoru
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku predstavlja provedbu poreznog nadzora i dokazna sredstva kojima se koristi porezno tijelo za utvrđivanje činjenica bitnih ...

rrif - 11.2022, str. 117
Žalba i drugi pravni lijekovi u poreznom postupku
Autor: Lucija BARIĆ , dipl. iur.

Porezni postupci provode se u pravilu po službenoj dužnosti neovisno o volji poreznih obveznika ali radi utvrđivanja činjeničnog stanja propisana ...

pip - 10.2021, str. 76
Provedba ovršnog postupka radi naplate poreznog duga
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Autorica u članku razmatra aktualna pitanja provedbe ovršnog postupka u poreznim stvarima Naime ako je porezni dug dospio ovršni se ...

pip - 9.2020, str. 42
Uvid u spis predmeta u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Porezni je nadzor takav postupak u kojemu se rabe mnogobrojna pismena i to od različitih podneska zahtjevi prijedlozi obrasci molbe ...

pip - 6.2019, str. 50
Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Institut mjera osiguranja naplate u poreznom nadzoru s osobitim naglasnom na to što su mjere osiguranja naplate te kada i ...