Porezna zastara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Porezna zastara
Stranica:
116.
Autor/i:
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u ovom članku predstavlja odredbe Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16. … 42/20.) koje se odnose na poreznu zastaru i dopustivost provedbe poreznog nadzora. Institut porezne zastare predstavlja važan instrument u ostvarivanju prava poreznih obveznika nad djelovanjem poreznog tijela. Primjena navedenog instituta štiti poreznog obveznika od nezakonitog utvrđivanja odnosno naplaćivanja poreza, kamata i troškova ovrhe od strane poreznog tijela budući da to porezno tijelo tijekom propisanog vremena nije uspjelo utvrditi odnosno naplatiti. Istekom propisanog vremena porezno tijelo više ne može utvrđivati i/ili naplaćivati neku poreznu obvezu zbog nastupa porezne zastare odnosno proteka zakonski određenog roka u kojemu se navedeno trebalo platiti.

  1. Uvod
  2. Porezna zastara u primjeni do 31. prosinca 2016. godine
  3. Porezna zastara u primjeni od 1. siječnja 2017. godine
  4. Primjena novoga i staroga OPZ-a
  5. Zaključak
Hashtags:
#OPZ, #Porezi, #PoreznaZastara, #PorezniNadzor, #Zastara