Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 7.2022, str. 52
Zainteresirana osoba u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Porezni je nadzor u pravilu jednostranački postupak jer u njemu uglavnom sudjeluje samo jedan porezni obveznik ili više poreznih obveznika ...

rrif - 6.2022, str. 101
Poništavanje poreznog rješenja iz poreznog nadzora
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Porezni akt kojim se utvrđuje porezna obveza iz poreznog nadzora i njegova možebitna naplata naziva se porezno rješenje Poreznim rješenjem ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište troškova utvrđenih u poreznom nadzoru
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Društvu je na temelju poreznoga nadzora utvrđena obveza poreza na dodanu vrijednost dalje PDV Navedeno je društvo u skladu s ...

rrif - 8.2021, str. 104
Ispravak PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije vezano uz posljedice koje proizlaze iz pogrešne kvalifikacije obavljene transakcije kao oporezive ...

rrif - 9.2020, str. 116
Porezna zastara
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovom članku predstavlja odredbe Općega poreznog zakona Nar nov br 115 16 42 20 koje se odnose ...

pip - 9.2020, str. 42
Uvid u spis predmeta u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Porezni je nadzor takav postupak u kojemu se rabe mnogobrojna pismena i to od različitih podneska zahtjevi prijedlozi obrasci molbe ...

Nepr - 12.2019, str. 71
Porezni nadzor udruge
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Udruge su vrsta neprofitnih organizacija koje u načelu ne bi trebale obavljati gospodarsku djelatnost no zbog ograničenih izvora financiranja ...

pip - 11.2019, str. 72
Provedba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kroz porezni nadzor
Autori: Mate Akrap , dipl. oec. i univ. spec. oec
Ivan Kusić , struč. spec. oec.

Porezna uprava zapošljava velik broj educiranih službenika koji rade na poslovima analize i procjene rizika u poreznom nadzoru koji imaju ...

rrif - 9.2019, str. 106
Odgoda izvršenja poreznog rješenja u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

U članku se opisuju i analiziraju instituti izvršenja i pravomoćnosti te kako odgoditi izvršenje poreznog rješenja iz poreznog nadzora ...

pip - 9.2019, str. 63
Uporaba pečata u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Autor u ovome članku objašnjava kakva je uloga pečata u poreznom nadzoru kada se koristi i u kojim slučajevima te ...

pip - 6.2019, str. 50
Mjere osiguranja naplate u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Institut mjera osiguranja naplate u poreznom nadzoru s osobitim naglasnom na to što su mjere osiguranja naplate te kada i ...