Provedba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kroz porezni nadzor

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Provedba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kroz porezni nadzor
Stranica:
72.
Autor/i:
Mate Akrap , dipl. oec. i univ. spec. oec
Ivan Kusić , struč. spec. oec.
Sažetak:

Porezna uprava zapošljava velik broj educiranih službenika koji rade na poslovima analize i procjene rizika u poreznom nadzoru koji imaju široke ovlasti u prikupljanju informacija i dokumentacije o poreznim obveznicima.
U obavljanju svojih redovitih poslova porezni revizori, porezni inspektori i drugi državni službenici ovlašteni za provedbu poreznog nadzora u posebnom su položaju ne samo u identificiranju poreznih prijevara nego i kad je riječ o pranju novca i financiranju terorizma. Oni mogu pomoći u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma izvještavanjem o neuobičajenim ili sumnjivim transakcijama u skladu s domaćim zakonodavstvom i procedurama. Upravo će oni tijekom provedbe poreznog nadzora prvi naići na pokazatelje neuobičajenih ili sumnjivih transakcija koje su obvezni prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

1. Uvod
2. Pojmovno određenje pranja novca i financiranja terorizma
3. Aktivnosti poreznog nadzora u okviru sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
4. Pokazatelji pranja novca i financiranja terorizma
5. Pranje novca korištenjem nekretnina
6. Financiranje terorizma kod neprofitnih organizacija
7. Zaključak

Hashtags:
#PorezniNadzor, #Pravo, #SprječavanjePranjaNovca, #ZakonOSprječavanjuPranjaNovca