Pravo i porezi 11/2019

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novi zakoni – listopad 2019. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)
Autori: Prof. dr. sc. Siniša Petrović
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Promjena i ispravak općeg akta
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Javna, lokalna i individualna vodoopskrba
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Promjene u sustavu državne uprave i njihov utjecaj na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.
Razgraničenje nadležnosti između povjerenika za etiku i povjerljivog savjetnika u državnom tijelu
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Novi Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
Autor: Filip Kozlica , mag. iur.
Prikaz Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u školama i učeničkim domovima
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Stjecanje bez osnove
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Čuvanje ugleda suca
Autor: Željko Borić , dipl. iur.
Stranci kao osnivači trgovačkog društva u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Prenošenje godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Zakonska zabrana natjecanja s poslodavcem
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Provedba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kroz porezni nadzor
Autori: Mate Akrap , dipl. oec. i univ. spec. oec
Ivica Kusić , struč. spec. oec.
Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Autor: Dr. sc. Ante Vuković
Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha u sporu
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Pojam „upotrebe vozila“ u praksi Europskog suda
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika