Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – listopad 2019. godine
pip - 11.2019, str. 3
Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)
pip - 11.2019, str. 14
Promjena i ispravak općeg akta
pip - 11.2019, str. 19
Javna, lokalna i individualna vodoopskrba
pip - 11.2019, str. 26
Promjene u sustavu državne uprave i njihov utjecaj na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
pip - 11.2019, str. 28
Razgraničenje nadležnosti između povjerenika za etiku i povjerljivog savjetnika u državnom tijelu
pip - 11.2019, str. 31
Novi Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
pip - 11.2019, str. 36
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
pip - 11.2019, str. 38
Prikaz Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u školama i učeničkim domovima
pip - 11.2019, str. 42
Stjecanje bez osnove
pip - 11.2019, str. 46
Čuvanje ugleda suca
pip - 11.2019, str. 53
Stranci kao osnivači trgovačkog društva u RH
pip - 11.2019, str. 57
Prenošenje godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU
pip - 11.2019, str. 63
Zakonska zabrana natjecanja s poslodavcem
pip - 11.2019, str. 66
Provedba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kroz porezni nadzor
pip - 11.2019, str. 72
Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
pip - 11.2019, str. 77
Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha u sporu
pip - 11.2019, str. 82
Pojam „upotrebe vozila“ u praksi Europskog suda
pip - 11.2019, str. 86
Jezik u pravu
pip - 11.2019, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 11.2019, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 11.2019, str. 92
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 11.2019, str. 94
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 11.2019, str. 112
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 11.2019, str. 119