Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha u sporu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha u sporu
Stranica:
82.
Autor/i:
Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku obrazlaže svoje argumente kojima smatra kako je novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha u sporu djelomično nejasno, neodređeno te nelogično. Autor navodi i relevantnu pravnu judikaturu koja se odnosi na dosadašnje rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha u sporu.

1. Uvod
2. Dosadašnje normativno rješenje
3. Novo normativno rješenje
4. Judikaturni primjeri dosadašnjeg načina izračuna
5. Hipotetski predmnijevani primjer novog načina izračuna
6. Zaključak

Hashtags:
#ParcijalniUspjehUSporu, #ParničniPostupak, #ParničniTroškovi, #Pravo