Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)
Stranica:
14.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Siniša Petrović
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Sažetak:

Desetak godina nakon pojave problema u vezi s ugovorima o kreditu u švicarskim francima (CHF) te unatoč provedenom postupku za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača te brojnim pojedinačnim sudskim odlukama, i dalje ostaju otvorena brojna pravna pitanja od kojih se posebno ističe pitanje učinka provedene konverzije takvih ugovora u odgovarajuće ugovore o kreditu u EUR u skladu sa strogim pravilima Zakona o potrošačkom kreditiranju.
U takvim okolnostima Vrhovni sud RH donosi dvije revizijske odluke u veljači i rujnu 2019. godine kojima se osvrće, između ostaloga, na pitanje postojanja pravnog interesa korisnika kredita (potrošača) za vođenje postupka na utvrđenje ništetnosti pojedinih odredaba ugovora o kreditu u CHF. Pokazuje se, međutim, kako Vrhovni sud RH time nije nedvojbeno, konačno i izričito riješio pravno pitanje postojanja pravnog interesa na vođenje pojedinačnih parnica na utvrđenje pojedinih odredaba ugovora o kreditu u CHF ništetnim te povrata uplaćenih svota s naslova tog ugovora ako je korisnik tog kredita (potrošač) pristao na konverziju kredita u odgovarajući kredit u EUR.
Ovaj članak analizira stajališta iznesena u dvjema odlukama Vrhovnog suda RH - odluke br. Rev 2221/2018-11 od 3. rujna 2019. godine i br. Rev 2868/18 od 12. veljače 2019. godine.

1. Uvod
2. Izmjene i dopune ZPK-a (pravila o konverziji)
3. Stajalište Suda izraženo u odluci br. Rev 2221/2018-11 od 3. rujna 2019. godine
4. Stajalište Suda izraženo u odluci Rev 2868/2018-2 od 12. veljače 2019. godine
5. Zaključak

Hashtags:
#Konverzija, #PotrošačkiKrediti, #Pravo, #SudskaPraksa, #ŠvicarskiFranak, #ValutnaKlauzula