Učinak konverzije kredita denominiranih u CHF i onih u kunama s valutnom klauzulom u CHF kroz sudsku praksu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Učinak konverzije kredita denominiranih u CHF i onih u kunama s valutnom klauzulom u CHF kroz sudsku praksu
Stranica:
15.
Autor/i:
Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u ovome članku kroz aktualnu i recentnu sudsku praksu i relevantne zakonske odredbe, transparentno te na zanimljiv način razmatra učinak konverzije kredita denominiranih u švicarskom francima i onih u kunama s valutnom klauzulom u švicarskom francima

1. Zakonske odredbe o konverziji
2. Pravomoćna presuda Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske br. 43 Pž-6632/2017-10 od 14. lipnja 2018. i konverzija prema ZID ZPK-u
3. DirektivA Vijeća 93/13/EZZ i presuda Europskog suda u predmetu C-118/17 od 14. ožujka 2019. godine
4. Može li se „mađarski slučaj“ izjednačiti s „hrvatskim slučajem“
5. Mogu li potrošači (korisnici kredita) prema bankama isticati zahtjeve s naslova stjecanja bez osnove nakon izvršene konverzije
6. Potrošači (korisnici kredita) koji (ni)su prihvatili konverziju
7. Zastarni rok
8. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Konverzija, #Pravo, #SudskaPraksa, #ŠvicarskiFranak, #UgovorOKreditu, #ValutnaKlauzula