Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2020, str. 41
Analiza pravnih učinaka valutne klauzule i instituta konverzije u svjetlu recentne prakse Suda EU-a
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku u bitnim crtama analizira pojedina prijeporna pravna pitanja koja su se pojavila u sudskoj praksi tijekom rješavanja ...

Sudska praksa
Konverzija kredita s valutnom klauzulom
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Županijski sud

pip - 6.2020, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Zahtjev za naknadu štete čl 117 ZR a 09 Odlučujući o zahtjevu tužitelja za naknadu mu pravilno su ...

pip - 5.2020, str. 67
Osvrt na odluku Vrhovnog suda o pitanju konverzije kredita u CHF
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku analizira pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o pravnim posljedicama konverzije kredita u CHF U tom smislu autor ...

pip - 11.2019, str. 14
Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)
Autor: Prof. dr. sc. Siniša Petrović
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Desetak godina nakon pojave problema u vezi s ugovorima o kreditu u švicarskim francima CHF te unatoč provedenom postupku za ...

pip - 5.2019, str. 15
Učinak konverzije kredita denominiranih u CHF i onih u kunama s valutnom klauzulom u CHF kroz sudsku praksu
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku kroz aktualnu i recentnu sudsku praksu i relevantne zakonske odredbe transparentno te na zanimljiv način razmatra ...

pip - 3.2019, str. 9
Ključna aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim francima i analiza stajališta sudske prakse
Autor: Prof. dr. sc. Siniša Petrović
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Autori u članku na zanimljiv i transparentan način razmatraju bitna i aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim ...

Sudska praksa
Ugovor o kreditu - konverzija valute
Srijeda, 14.03.2018.

Županijski sud

pip - 3.2018, str. 148
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO Odgovornost za štetu od opasne stvari čl 174 ZOO a 91 Za štetu od opasne stvari koja predstavlja ...

rrif - 11.2015, str. 212
Konverzija i ništetnost ugovora o kreditu prema noveli Zakona o potrošačkom kreditiranju (prikaz rješenja)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Na prijedlog Vlade RH Sabor je donio Zakon i izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju kojim se uređuju dva ...

rrif - 6.2015, str. 156
Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da su neoporezive svote dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo navedene samo u dvije valute EUR ...

Vijesti
Euro neće propasti
Utorak, 29.11.2011.

Nije na nama da komentiramo monetarna i makroekonomska pitanja no senzacionalistički napisi u novinama i drugim medijima o skorom raspadu ...

rrif - 5.2010, str. 15
Računovodstvo zaliha materijala
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Zalihe materijala evidentiraju se i obračunavaju u troškove u skladu s MRS om 2 Zalihe za velika trgovačka društva i ...