Ključna aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim francima i analiza stajališta sudske prakse

Časopis: Pravo i porezi - 3.2019
Članak:
Ključna aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim francima i analiza stajališta sudske prakse
Stranica:
9.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Siniša Petrović
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Sažetak:

Autori u članku na zanimljiv i transparentan način razmatraju bitna i aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim francima, kako sa statusnog motrišta tako i kroz prikaz recentne sudske prakse u okviru toga područja.

1. Uvod
2. Učinak podnošenja kolektivne tužbe na individualne restitucijske zahtjeve i pitanje zastare
3. Pravni učinci primjene zakonskih odredaba o konverziji kredita denominiranih u CHF i kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF
4. Zaključak

Hashtags:
#Pravo