Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
Stranica:
156.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

S obzirom na to da su neoporezive svote dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo navedene samo u dvije valute: EUR i USD, postavlja se pitanje može li se ovo pravo isplatiti i u drugoj valuti? Smatramo da nema zapreke za to te predlažemo kako to učiniti. Pritom odgovaramo i na niz pitanja koja su se nametnula u vezi s ovom problematikom.
1. Uvod
2. Valuta isplate troškova službenog puta
 

Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo, #Proračunsko