Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 2.2024, str. 89
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Stjecanje bez osnove ništetnost ugovornih odredbi kojim je glavnica vezana uz valutu u švicarskom franku negativne razlike ...

rrif - 5.2023, str. 144
Sadržaj računa kao uvjet za primjenu pojednostavljenja za trostrane poslove
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s ispunjenjem uvjeta za primjenu pojednostavljenja za trostrane poslove u ...

pip - 4.2023, str. 104
Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 4.2023, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Odgovornost odvjetnika čl 19 ZOO a Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s ...

pip - 4.2023, str. 18
Kartel autobusnih prijevoznika Presečki i drugih Lex specialis i lex generalis u pravu tržišnog natjecanja i značenje odluka viših sudova
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.

Ovaj članak obrađuje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja AZTN od 27 prosinca 2012 i od 7 listopada 2021 godine ...

pip - 4.2023, str. 13
Antea Polska (C-54/12) – recentna stajališta Suda EU-a o povjerljivosti podataka u postupcima javne nab
Autori: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Luka OREŠKOVIĆ , stud. iur.

U članku se na kritički način analizira recentna odluka Suda EU a u predmetu Antea Polska C 54 12 a ...

pip - 12.2022, str. 39
Nematerijalna (od)šteta na temelju GDPR-a
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Na razini EU a GDPR je prvi put donio mogućnost potraživanja naknade nematerijalne štete zbog povrede prava povezanih s osobnim ...

rrif - 10.2022, str. 113
Registracija za potrebe PDV-a kao uvjet za primjenu prijenosa porezne obveze ili prava na izbor oporezivanja
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s uvjetom prema kojemu porezni obveznik u skladu s nacionalnim ...

rrif - 8.2022, str. 103
Odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem prava na odbitak pretporeza u okolnostima kada nije ...

rrif - 4.2022, str. 198
Ništetnost odluka skupštine
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U ovome je članku riječ o onim nedostatcima odluka skupštine društva koje dovode do njihove ništetnosti uz osvrt na sudsku ...

rrif - 11.2021, str. 126
Mjesto obavljanja usluge
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem mjesta obavljanja usluga U prvom slučaju u presudi ...

rrif - 9.2021, str. 198
Raspolaganje poslovnim udjelom
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U časopisu RRiF 8 21 objavljen je članak o knjizi poslovnih udjela U ovom broju našeg časopisa nastavljamo s tematikom ...

pip - 4.2021, str. 18
Analiza pojedinih točaka recentne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske u slučaju „Franak“
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u bitnim crtama analizira pojedine točke iz recentne odluke Ustavnog suda RH vezane uz slučaj Franak odnosno pitanje valjanosti ...

rrif - 3.2021, str. 151
Ispravak odbitka pretporeza – III. dio
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem činjenice jesu li nastupile okolnosti koje se smatraju ...

pip - 2.2021, str. 62
Ocjena zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Praksa Visokoga upravnog suda RH
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.

Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave iako samostalne u obavljanju poslova iz svoga djelokruga podliježu nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih ...

pip - 2.2021, str. 14
Diskriminirajući kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude i ograničenje tržišnog natjecanja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analizira institut kriterija ekonomski najpovoljnije ponude praksa suda EU a te Državne komisije za kontrolu postupaka javne ...

rrif - 12.2020, str. 215
Ispravak odbitka PDV-a (II. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije1 u vezi s ispravkom odbitka PDV a u okolnostima kada je ...

rrif - 11.2020, str. 202
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – II. dio
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

U prvom dijelu članka u prošlom broju časopisa bavili smo se razlozima za poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora ...

rrif - 11.2020, str. 151
Ispravak odbitka pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem činjenice jesu li nastupile okolnosti koje se ...

rrif - 10.2020, str. 164
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

Pitanja vezana uz prestanak radnog odnosa uvijek su aktualna i važna te vrlo uobičajena u svakodnevnoj radnopravnoj praksi Upravo ...

rrif - 10.2020, str. 150
Prijenos robe u drugu državu članicu i pravo stranoga poreznog obveznika na povrat PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem prijenosa robe iz jedne u drugu ...

pip - 10.2020, str. 48
Troškovi parničnog postupka – osvrt na važna pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira pojam parničnih troškova posebice troškova koji su bili potrebni za svrsishodno vođenje postupka uzimajući u obzir ...

rrif - 8.2020, str. 148
Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem transakcija koje obavlja društvo majka svom ...

rrif - 7.2020, str. 99
Porezni položaj usluge održavanja seminara
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem mjesta obavljanja usluge tečaja računovodstva u kontekstu ...

rrif - 6.2020, str. 137
Porezni položaj isporuka nekretnina
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s poreznim tretmanom isporuka nekretnina u konkretnim okolnostima U ...

rrif - 3.2020, str. 190
Fiksna naknada u cijeni komunalnog otpada
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

Kalkulacija cijene odvoza i zbrinjavanje komunalnog otpada našla se pred Ustavnim sudom Sporni dio je fiksna naknada koju onečišćivač ...

rrif - 3.2020, str. 173
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s posebnim postupkom oporezivanja putničkih agencija u smislu obuhvata ...

pip - 3.2020, str. 38
Važan razlog za opoziv člana uprave u dioničkom društvu u domaćoj sudskoj praksi
Autor: Marko DOLENEC , mag. iur.

Autor u ovome članku kroz praksu Trgovačkog suda u Zagrebu i Visokoga trgovačkog suda RH analizira pravni standard važnog razloga ...

rrif - 2.2020, str. 213
Ponuda i prihvat ponude
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovom članku nastoji dati prikaz pojma ponude njezina učinka i prihvata te koje se dvojbe tom prilikom javljaju ...

rrif - 2.2020, str. 118
Financijski lizing s motrišta oporezivanja PDV-om
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije o izračunu udjela odbitka pretporeza kod financijskog lizinga te o mogućnosti ...

rrif - 1.2020, str. 94
Isporuke u nizu prema novim odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Porezni tretman isporuka u nizu ovisi između ostaloga o kretanju dobara Budući da je riječ o materijalnom uvjetu za ...

rrif - 12.2019, str. 174
Ispravak porezne osnovice i odbitak PDV-a kod transakcija vezanih uz financijski lizing – sudska praksa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 o poreznom tretmanu transakcija vezanih uz financijski lizing U različitim okolnostima ...

pip - 12.2019, str. 12
Naknada troškova upravnog spora kod obustave upravnog spora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Autor u članku navodi dvije naizgled slične odluke Ustavnog suda RH u kojima je Ustavni sud RH postavio pravila prema ...

rrif - 11.2019, str. 128
Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku obrazlaže stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem poreznog statusa člana nadzornog odbora zaklade i ...

pip - 11.2019, str. 14
Učinci revizijskih odluka Vrhovnog suda iz veljače i rujna 2019. godine na konverziju kredita u CHF (‘slučaj franak’)
Autori: Prof. dr. sc. Siniša Petrović
Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Desetak godina nakon pojave problema u vezi s ugovorima o kreditu u švicarskim francima CHF te unatoč provedenom postupku za ...

rrif - 10.2019, str. 188
Ništetan ugovor zbog zabrane i protivnosti strogoj normi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku na zanimljiv način uzimajući u obzir relevantne propise i sudsku praksu na poseban način analizira ...

rrif - 10.2019, str. 124
Pravo odbitka pretporeza kod nerealiziranih isporuka
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s pravom odbitka pretporeza u različitim okolnostima kada nije ...

pip - 10.2019, str. 67
Sporovi oko zajedničke pričuve
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Autorica u članku nastoji skrenuti pozornost na različitost prakse u sporovima oko zajedničke pričuve upozoriti na odluke Ustavnog suda koje ...

pip - 10.2019, str. 30
Praksa Ustavnog suda glede nastupa zastare utvrđivanja porezne obveze – rješenje pitanja kada se utvrđuje porezna obveza
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Autor u članku razmatra pitanje nastupa zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze plaćanja poreza što predstavlja u teoriji i ...

rrif - 9.2019, str. 117
Isporuka uz naknadu i nastanak porezne obveze
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodui stajalište Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem je li riječ o naknadi za isporuku ...

pip - 9.2019, str. 76
Pravo na dom u slučaju bespravne gradnje
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

U predmetnom tekstu razmatra se slučaj gradnje stambenog objekta sa svrhom stvaranja doma za koju međutim nisu bile ispunjenje sve ...

pip - 9.2019, str. 36
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (II. dio)
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 7 8 19 objavljen je prvi dio članka o utjecaju pojma radnika u praksi ...

pip - 9.2019, str. 26
Naknada troškova upravnog spora
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku iznosi pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s pitanjem snošenja troškova u upravnom sporu S ...

pip - 9.2019, str. 14
Obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Ovaj članak na zanimljiv način uređuje obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda Skreće se pozornost na to da se jamstva iz ...

rrif - 8.2019, str. 95
Utvrđivanje obavljene isporuke
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem je li riječ o pojedinačnim ili jednoj ...

rrif - 7.2019, str. 139
Iznimka od plaćanja PDV-a pri izvozu – dokazna sredstva
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s dostatnosti dokaznih sredstava za primjenu poreznog izuzeća od plaćanja ...

pip - 7.2019, str. 58
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (I. dio)
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku na znimljiv i detaljan način razmatra institut radnika zaposlenika u smislu aktualnoga hrvatskog Zakona o radu te ...

pip - 7.2019, str. 27
O pravima lokalnih dužnosnika u povodu odluke Ustavnog suda br. U-III-273/2016
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

U pojedinim jedinicama lokalne samouprave prava općinskih načelnika gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika poistovjećivala su se sa službeničkim pravima ...

pip - 7.2019, str. 19
Naknada troškova upravnog spora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Autor u članku navodi pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s pitanjem snošenja troškova u upravnom sporu te ...

rrif - 6.2019, str. 176
Odgovornost za obveze trgovačkih društava
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Trgovačka društva kao nositelji prava i obveza koje za njih nastaju u obveznim odnosima odgovaraju za obveze koje preuzmu ...