Ispravak odbitka pretporeza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Ispravak odbitka pretporeza
Stranica:
151.
Autor/i:
Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem činjenice jesu li nastupile okolnosti koje se smatraju razlogom za ispravak prvotnog odbitka pretporeza. U nekoliko slučajeva Sud preispituje različite okolnosti, primjerice kada se izgrađenom nekretninom prestane koristiti za oporezive i izuzete transakcije te se nastavi koristiti isključivo za izuzete transakcije. Nadalje, Sud razmatra okolnosti kada porezni obveznik ne uspije realizirati svoju namjeru korištenja nekretninom u svrhu oporezivih isporuka te kada porezni obveznik ostvari naknadni popust od dobavljača koji u toj državi članici više ne obavlja oporezivu djelatnost niti može potraživati povrat dijela prvotno zaračunanog i plaćenog PDV-a.

  1. Uvod
  2. Presuda u predmetu C-374/19 HF
  3. Presuda u predmetu C-672/16 Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA
  4. Presuda u predmetu C-684/18 World Comm Trading Gfz SRL
Hashtags:
#IspravakPretporeza, #PDV, #Porezi, #SudskaPraksa