Odbitak pretporeza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Odbitak pretporeza
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem prava na odbitak pretporeza u okolnostima kada nije identificiran dobavljač ili je naveden fiktivni dobavljač, a isporuka dobra ili usluge je stvarno obavljena. Riječ je o dvama različitim slučajevima s jednom istovjetnom okolnosti (nepoznat dobavljač) koja je smještena u različit kontekst. Tako je u prvom slučaju dobavljač neidentificiran te se Sud ograničava na utvrđenje mogućnosti uskraćivanja prava na odbitak pretporeza. U drugom slučaju porezni je obveznik, kao primatelj isporuke na koju je primijenjen tuzemni prijenos porezne obveze, sam izdao račun i na njemu svjesno naveo fiktivnog dobavljača te Sud provodi daljnju analizu vezano uz počinjenje porezne utaje ili sudjelovanje u njoj, zlouporabu u smislu korištenja porezne prednosti i postupanje u zloj vjeri.

  1. Uvod
  2. Presuda u predmetu C-154/20 Kemwater Prochemie s. r. o.
  3. Presuda u predmetu C‑281/20 Ferimet SL
Hashtags:
#OdbitakPretporeza, #PDV, #SudskaPraksa