Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2023, str. 142
Nastanak prava na odbitak pretporeza i nastanak porezne obveze
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s trenutkom nastanka prava na odbitak pretporeza u okolnostima kada ...

rrif - 3.2023, str. 65
Računovodstvo nabave i uporabe putničkih kombi vozila
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Porezno motrište nabave i uporabe kombi vozila koje osim sjedala vozača imaju najmanje 7 ili najviše 8 sjedišta prije svega ...

Pitanja i odgovori
Odbitak pretporeza na temelju računa poreznog obveznika koji plaća PDV prema naplaćenim naknadama – račun plaćen kreditnom karticom
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Trgovačko društvo dalje Društvo obveznik je PDV a a PDV plaća prema izdanim računima Društvo je primilo račun od obveznika ...

rrif - 1.2023, str. 12
Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa uvijek je aktualno pitanje obveznika PDV a Nastanak porezne obveze i pravo na priznavanje ...

Vijesti
Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati
Ponedjeljak, 28.11.2022.

Porezni obveznik može odbit pretporez u sklad u s odredbama čl 58 59 60 61 i 62 Zakona o ...

rrif - 9.2022, str. 87
Kada porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Mali porezni obveznik treba ući u sustav PDV a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili ...

rrif - 8.2022, str. 103
Odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem prava na odbitak pretporeza u okolnostima kada nije ...

Vijesti
Nabava dostavnih „van“ vozila
Utorak, 26.07.2022.

Dostavna van vozila koriste se za prijevoz tereta odnosno dobara a ne prijevoz osoba te se često nazivaju i gospodarskim ...

rrif - 6.2022, str. 115
Odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 vezano uz pravo na odbitak pretporeza U prvom je slučaju razmatran utjecaj ...

Pitanja i odgovori
Potvrda o ispravku odbitka pretporeza zbog naknadnog odobrenja kupcu
Ponedjeljak, 13.12.2021.

Hrvatsko društvo obveznik poreza na dodanu vrijednost kao isporučitelj ispostavlja odobrenje kupcu tuzemnom obvezniku PDV a na osnovi prijašnjih isporuka ...

rrif - 9.2021, str. 94
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Porezni obveznici kao sudionici sustava PDV a imaju pravo odbiti zaračunani PDV po stopi od 5 13 i 25 na ...

rrif - 8.2021, str. 86
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Nastanak porezne obveze odnosno obveza zaračunavanja PDV a na isporuke dobara i usluga te mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa ...

Vijesti
Financirate li nabavu opreme putem financijskog lizinga?
Utorak, 13.07.2021.

Poduzetnici za obavljanje svoje djelatnosti trebaju različitu opremu Takvu opremu mogu steći kupnjom od drugih no prikladan način je i ...

Vijesti
Financijski lizing i obračun po naplaćenim naknadama
Četvrtak, 17.06.2021.

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio ...

rrif - 6.2021, str. 131
Financijski lizing teretnog vozila i obračun PDV-a po naplaćenim naknadama
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu financijskog lizinga opreme U ovom praktikumu autor na ...

rrif - 5.2021, str. 52
Nabava, amortizacija i prodaja osobnog automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom računovodstvenom praktikumu na primjerima iz prakse prikazujemo računovodstveno praćenje osobnih automobila koji su dio dugotrajne imovine poduzetnika Pri ...

rrif - 5.2021, str. 39
Računovodstveno i porezno motrište financijskog lizinga opreme
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Financijski lizing učestali je način financiranja različitih vrsta opreme kao što su primjerice teretna vozila autobusi traktori poljoprivredna mehanizacija te ...

rrif - 11.2019, str. 39
Računovodstvo autotaksi djelatnosti
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Autotaksi djelatnost jedna je vrsta djelatnosti javnog prijevoza putnika Obavljanje te djelatnosti uređeno je Zakonom o prijevozu u cestovnom ...

rrif - 10.2019, str. 124
Pravo odbitka pretporeza kod nerealiziranih isporuka
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s pravom odbitka pretporeza u različitim okolnostima kada nije ...

rrif - 6.2019, str. 105
Ispravak porezne osnovice PDV-a i odbitka pretporeza radi nemogućnosti naplate
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s mogućnosti ispravka porezne osnovice u slučaju nemogućnosti naplate ...