Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa uvijek je aktualno pitanje obveznika PDV-a. Nastanak porezne obveze i pravo na priznavanje pretporeza međusobno su povezane porezne radnje i, u pravilu, samo onaj zaračunani PDV iz izlaznog računa, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, primatelj računa može priznati kao pretporez.

Međutim, u presudi u predmetu C-9/20 Sud EU-a navedeno je da kada porezni obveznik koji utvrđuje obvezu prema izdanim računima, primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun.

O primjeni ovoga novog uvjeta za priznavanje pretporeza više u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Datum primjene novog uvjeta za priznavanje pretporeza
  3. Pravo i uvjeti za priznavanje pretporeza – za obveznike koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
  4. Porezno i knjigovodstveno evidentiranje pretporeza za koji nije stečen uvjet za priznavanje
  5. Zaključak
Hashtags:
#NaplaćeneNaknade, #OdbitakPretporeza, #PDV