Računovodstvo, revizija i financije 1/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik - Prave vrijednosti
Autor: Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Blagajničko poslovanje u 2023. godini
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj bonusa zaposlenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Asignacija i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Zakup prostora i predopskrba eurima
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Plaća prema Zakonu o radu
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Osnovice za obračun doprinosa kod plaća u 2023. godini
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Minimalna plaća u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ugovaranje i obračun plaće prema radnim satima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Novosti u ovrsi na plaći u 2023. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Članovi uprave – primitci i obvezno osiguranje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD od 1. siječnja 2023. godine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Posebnosti prijave poreza na dohodak ostvarenog u inozemstvu
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Obveza dostave Obrasca INO-DOH za isplate nerezidentima
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Promijenjen je Zakon o deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Izvještaji o odnosima s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
Autor: Kristina HORVAT , dipl. oec.
Što donosi novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Novi Zakon o sportu
Autor: Nataša MUŽDALO , prof.