Zakup prostora i predopskrba eurima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Zakup prostora i predopskrba eurima
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi sa zakupom poslovnog prostora i posredna predopskrba eurima. Rashodi koji su povezani s davanjem prostora u zakup moraju se priznati u izvještajnom razdoblju na koji se odnose, a ono što se ne odnosi na izvještajno razdoblje, odgađa se. Posredna predopskrba eurima u praksi se obavlja na različite načine pa se tome moraju prilagođavati i njezina iskazivanja u glavnoj knjizi.

  1. Poslovni zakup
  2. Posredna predopskrba eurima
Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Predopskrba, #UgovorOZakupu, #UvođenjeEura