Novi Zakon o sportu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Novi Zakon o sportu
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Nataša MUŽDALO , prof.
Sažetak:

Donesen je novi Zakon o sportu čijim se stupanjem na snagu 1. siječnja 2023. godine prestaje primjenjivati istoimeni zakon koji je izvorno bio donesen u 2006. godini. Iako je on nov, njegovim donošenjem sustav sporta nije u cijelosti mijenjan. Promjene o kojima je poglavito potrebno voditi računa, sažeto se daju ovim člankom. U nekoliko narednih brojeva detaljnije će se osvrtati na bitne promjene sustava sporta te na ostale za njega bitne odredbe.

  1. Sažetak novosti u sustavu sporta
Hashtags:
#SustavSporta, #ZakonOSportu