Asignacija i ispravak pogrešnog knjiženja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Asignacija i ispravak pogrešnog knjiženja
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige nabave dugotrajne nefinancijske imovine uz sklapanje ugovora o upućivanju (asignaciji) i pogrešnog knjiženja kod korisnika državnog proračuna. Proračunski subjekti mogu sklapati ugovore kojima se mijenja subjekt u obveznim odnosima, pri čemu moraju pratiti bit odnosa koji nastaje nakon te promjene. U računovodstvenim propisima nije izrijekom utvrđeno kako se ispravlja pogrešno knjiženje. Državno računovodstvo uputilo je kako bi to trebali raditi proračunski korisnici državnog proračuna.

  1. Asignacija
  2. Ispravak pogrešnog knjiženja kod korisnika državnog proračuna
Hashtags:
#Asignacija, #IspravakPogreške, #ProračunskoRačunovodstvo