Obveza dostave Obrasca INO-DOH za isplate nerezidentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Obveza dostave Obrasca INO-DOH za isplate nerezidentima
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sažetak:

Izviješće o isplaćenim primitcima nerezidentima podnose RH isplatitelji koji su isplatili drugi dohodak nerezidentu na koji iznimno nisu obračunali porez na dohodak, uz priloženu potvrdu o rezidentnosti u državi s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te je u skladu s odredbama dotičnog ugovora taj primitak izuzet od oporezivanja u Hrvatskoj.

  1. Obveza dostave Obrasca INO-DOH
Hashtags:
#IsplateNerezidentima, #MeđunarodniUgovori, #ObrazacINO-DOH