Izmjene i dopune Zakona o osiguranju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
Stranica:
133.
Autor/i:
Autor: Kristina HORVAT , dipl. oec.
Sažetak:

Glavna svrha izmjena i dopuna Zakona o osiguranju koje su donesene na sjednici Sabora RH održanoj 16. prosinca 2022. godine početak je primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 17 – Ugovori o osiguranju (dalje: MSFI 17), odnosno usklađenje odredaba važećeg Zakona o osiguranju u tom smislu. Uz to, provedeno je i usklađenje zbog uvođenja eura te je izvršeno unaprjeđenje pojedinih odredaba radi učinkovitije i bolje primjene u praksi. Autorica u ovome članku obrazlaže zadnje izmjene i dopunama Zakona o osiguranju.

  1. Uvod
  2. Primjena odredaba Zakona o računovodstvu
  3. Primjena MSFI-ja 4 na ugovore o osiguranju
  4. Primjena MSFI-ja 17 od 1. siječnja 2023. godine
  5. Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
  6. Zaključak
Hashtags:
#MSFI17, #MSFI4, #Osiguranje, #UgovoriOOsiguranju