Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Stranica:
116.
Autor/i:
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sažetak:

Svaki rezident RH treba ukupan svjetski dohodak (dohodak od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka) koji je ostvario u tuzemstvu i u inozemstvu prijaviti u RH. Način prijave dohodaka razlikuje se ovisno o vrsti dohotka, postojanju međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: međunarodni ugovori) i njihovoj primjeni. Izmjenama propisa unazad dvije godine Porezna je uprava nastojala olakšati i administrativno rasteretiti prijavljivanje inozemnog dohotka. Zakonski zahtjevi vezani za prijavu dohodaka nastalih iz ili u inozemstvu i dalje su kompleksni te će se detaljnije objasniti u članku.

  1. Uvodno
  2. U kojoj se valuti podnosi INO-DOH
  3. INO-DOH ili dobrovoljna prijava inozemnih primitaka
  4. Utvrđivanje rezidentnosti
  5. Kada se prijavljuje inozemni dohodak
  6. Pravila za popunjavanje Obrasca INO-DOH
  7. Popunjavanje INO-DOH-a
  8. Prijava dohotka od nesamostalnog rada u Obrascu INO-DOH
  9. Drugi (ostali) dohodak – ugovor o djelu
  10. Kamate
Hashtags:
#DobrovoljnaPrijava, #DohodakIzInozemstva, #ObrazacINO-DOH