Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 1.2024, str. 112
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Svaka fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište u poreznom smislu treba ukupan svjetski dohodak dohodak ...

rrif - 1.2024, str. 93
Inozemni dohodak i izvještavanje
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.

Hrvatski porezni rezidenti koji ostvaruju dohodak iz inozemstva već su navikli da će za prethodnu godinu prijaviti dohodak do kraja ...

rrif - 6.2023, str. 102
Primitci koji se smatraju drugim dohotkom ostvareni u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci koje fizičke osobe rezidenti RH ostvare u inozemstvu u skladu s tuzemnim poreznim propisima smatraju se drugim dohotkom Prema ...

Vijesti
Dohodak po osnovi dodjele dionica i realizacije opcijskih prava ostvarenih iz inozemstva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Postupak sa primitcima po osnovi dodjele ili realizacije opcijskih prava koji se ostvaruje iz inozemstva ovisi o činjenici je li ...

rrif - 1.2023, str. 116
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Svaki rezident RH treba ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih ...

rrif - 1.2023, str. 95
Posebnosti prijave poreza na dohodak ostvarenog u inozemstvu
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.

Prijavljivanje dohotka iz inozemstva koji su ostvarili hrvatski porezni rezidenti u posljednje vrijeme dolazi pod interes javnosti i medija U ...

rrif - 11.2022, str. 71
Odgovori na aktualna pitanja

U ovoj rubrici daju se odgovori na neka aktualna pitanja iz prakse Pitanja se odnose na mogućnost promjena cijena tijekom ...

rrif - 2.2022, str. 121
Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Porezni obveznik rezident Republike Hrvatske dalje RH obvezan je prijaviti inozemni primitak u RH u propisanom razdoblju neovisno o činjenici ...

Vijesti
Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka
Srijeda, 05.01.2022.

Razmjenom podataka između Porezne uprave Republike Hrvatske i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata utvrđeno je da ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

rrif - 1.2020, str. 110
Iskazivanje inozemnih dohodaka na Obrascu INO-DOH
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak koji ostvari rezident RH podložan je godišnjem oporezivanju u RH Način prijave dohodaka razlikuje se ovisno ...

rrif - 1.2020, str. 72
Prijava dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Porezni obveznik rezident Republike Hrvatske obvezan je u skladu s čl 6 Zakona o porezu na dohodak Nar nov ...

rrif - 7.2019, str. 75
Novi način određivanja inozemnog dohotka rezidenata
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.

U ovom se članku objašnjava primjena novih odredaba Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak ...