Odgovori na aktualna pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Odgovori na aktualna pitanja
Stranica:
71.
Autor/i:
Sažetak:

U ovoj rubrici daju se odgovori na neka aktualna pitanja iz prakse. Pitanja se odnose na mogućnost promjena cijena tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja, čuvanje poslovne dokumentacije, preoblikovanje obveze u kapitalne pričuve, primjenu stope PDV-a na vrećice za komunalni otpad, porezno motrište prodaja proizvoda izvan područja RH, oporezivanje usluge servisa, obvezu i način prijave inozemnog dohotka i utvrđivanje broja dana godišnjeg odmora u slučaju otkaza ugovora o radu.

Nadamo se da će dani odgovori pridonijeti lakšem razumijevanju propisa i biti korisni za postupanje u praksi.

  1. Promjena maloprodajnih cijena tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja
  2. Rok čuvanja poslovne dokumentacije
  3. Preoblikovanje obveza u kapitalne pričuve društva
  4. Oporezivanje PDV-om vrećica za komunalni otpad
  5. Porezno motrište prodaja proizvoda izvan područja RH
  6. Oporezivanje PDV-om usluge servisa jahte obavljene poreznom obvezniku iz treće zemlje
  7. Prijava inozemnog dohotka za rad u EU-u i Ujedinjenim narodima
  8. Ukupan broj dana godišnjeg odmora u slučaju otkaza ugovora o radu
Hashtags:
#ČuvanjeDokumentacije, #DohodakIzInozemstva, #GodišnjiOdmor, #KapitalnePričuve, #PDV, #UvođenjeEura