Iskazivanje inozemnih dohodaka na Obrascu INO-DOH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Iskazivanje inozemnih dohodaka na Obrascu INO-DOH
Stranica:
110.
Autor/i:
Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Ukupan svjetski dohodak koji ostvari rezident RH podložan je godišnjem oporezivanju u RH. Način prijave dohodaka razlikuje se ovisno o vrsti dohotka, postojanju Međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i njihovoj primjeni. Izmjenama propisa Porezna uprava nastojala je olakšati i administrativno rasteretiti prijavljivanje inozemnog dohotka. Zakonski zahtjevi vezani za prijavu dohotka nastalih iz ili u inozemstvu i dalje su kompleksni te će se detaljnije objasniti u članku.

1. Uvodno
2. U kojim se slučajevima podnosi INO-DOH
3. Popunjavanje INO-DOH-a
4. Metoda uračunavanja i metoda izuzimanja
5. Dohodak od dividenda i udjela u dobitku
6. Naknada umjetnicima ili sportašima
7. Naknade članovima uprave
8. Drugi (ostali) dohodak
9. Dohodak od samostalne djelatnosti

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakIzInozemstva, #DrugiDohodak, #ObrazacINO-DOH, #Porezi