Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Drugi dohodci i naknada za vrijeme rodiljnog dopusta
Četvrtak, 19.08.2021.

Jeste li znali da se drugi dohodci uračunavaju u naknadu za vrijeme rodiljnog dopusta Ako majka osim plaće zarađene kod ...

Vijesti
Ugovor o radu ili ugovor o djelu - koji sklopiti?
Utorak, 15.06.2021.

Zbog povremene povećane potrebe poslodavca za većim brojem radnika u praksi često nastaje dvojba može li se u tom slučaju ...

rrif - 6.2021, str. 100
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci koji se isplaćuju na temelju ugovora o djelu su primitci koji se ostvaruju obavljanjem točno određenih ugovorenih poslova Takvi ...

Vijesti
Rad umirovljenika na temelju ugovora o (autorskom) djelu
Subota, 29.05.2021.

Mogu li umirovljenici raditi putem ugovora o autorskom djelu i zadržati mirovinu Umirovljenici a da pritom zadrže mirovinu između ostaloga ...

rrif - 3.2021, str. 141
Primitci stečajnog upravitelja i predstečajnog povjerenika
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Nagrađivanje rada i nadoknada nastalih troškova stečajnih upravitelja i predstečajnih povjerenika uređeno je Stečajnim zakonom i Uredbom o kriterijima i ...

rrif - 3.2021, str. 84
Isplata drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Velik broj neprofitnih organizacija u pojedinim situacijama ima potrebu angažirati osobe koje nisu njihovi zaposlenici za određene poslove Riječ je ...

pip - 2.2021, str. 11
Ovrha na primitcima koji imaju značajke drugog dohotka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 i 1 21 časopisa Pravo i porezi objavljeni su članci o izuzimanju od ovrhe u svjetlu ...

obav - 2.2021, str. 41
IV. Oporezivanje drugih dohodaka
Autor:

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

rrif - 1.2021, str. 109
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

rrif - 1.2021, str. 16
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 stupaju na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak Izmjene ...

rrif - 8.2020, str. 137
Porezni položaj drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Drugim dohotkom smatraju se primitci oporezivi porezom na dohodak koje ostvaruju fizičke osobe a koji nisu plaće ni dohodak ...

obav - 2.2020, str. 39
III. Oporezivanje drugih dohodaka
Autor:

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

rrif - 1.2020, str. 110
Iskazivanje inozemnih dohodaka na Obrascu INO-DOH
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak koji ostvari rezident RH podložan je godišnjem oporezivanju u RH Način prijave dohodaka razlikuje se ovisno ...

pip - 1.2020, str. 71
Pravno i porezno razlikovanje djela od autorskog djela i ugovora o djelu od ugovora o autorskom djelu
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U poslovnoj se praksi često javlja potreba za angažiranjem osoba radi obavljanja nekog posla ali bez zasnivanja radnog odnosa Ugovor ...

pip - 12.2019, str. 39
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Prema Prijedlogu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od siječnja 2020 godine očekuju nas mnoge promjene Više ...

rrif - 11.2019, str. 110
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni obveznici u tuzemstvu su prema načelu tuzemnog dohotka i nerezidenti To znači da se primitci kada ih isplaćuju ...

rrif - 4.2018, str. 57
Isplate učenicima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ili društva ...

rrif - 1.2018, str. 270
Drugi dohodak iz inozemstva
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Porezni obveznik rezident Republike Hrvatske obvezan je u skladu s čl 6 Zakona o porezu na dohodak Nar nov ...

obav - 2.2017, str. 26
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA
Autor:

rrif - 1.2017, str. 42
Obračun autorskih i umjetničkih naknada u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Na umjetničke i autorske naknade koje će se isplaćivati već početkom 2017 godine prema najnovijim izmjenama propisa treba obračunati ...

rrif - 1.2017, str. 30
Obračun drugih dohodaka u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Od 1 siječnja 2017 godine mijenja se obračun drugog dohotka prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakonu ...

pip - 12.2016, str. 14
Djelo i autorsko djelo u pravnom i poreznom sustavu RH
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U našem se pravnom i poreznom sustavu sustavu poreza na dohodak međusobno bitno razlikuju djelo i autorsko djelo kao ...

rrif - 10.2016, str. 65
Primitci u naravi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema Zakonu o porezu na dohodak svaki primitak koji ostvari fizička osoba od pravne osobe ili fizičke osobe koja ...

rrif - 5.2016, str. 72
Primitci članova uprave - stranaca
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci koji se isplaćuju članovima uprave strancima oporezuju se na način propisan za drugi dohodak U nekim slučajevima na isplatitelju ...

rrif - 11.2015, str. 144
Primitci ostvareni na nagradnim igrama i natječajima
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Zakonom o porezu na dohodak čl 9 st 2 t 2 6 propisano je da se primitci ostvareni na nagradnim ...

rrif - 10.2015, str. 127
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Radi povremene povećane potrebe poslodavca za većim brojem radnika u praksi je često nastajala dvojba može li se u tom ...

rrif - 8.2015, str. 78
Porezni položaj drugog dohotka primljenog iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Drugim se dohotkom smatraju svi primitci oporezivi porezom na dohodak koje ostvaruju fizičke osobe a nisu plaće ni dohodak od ...

Pror - 2.2015, str. 71
Ugovori o djelu s fizičkim osobama različitog statusa
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pravne osobe često sklapaju ugovor o djelu s fizičkom osobom za izvršenje nekog posla U vrijeme sklapanja toga ugovora fizička ...

rrif - 1.2015, str. 252
Drugi dohodak primljen iz inozemstva
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Porezni obveznici rezidenti koji ostvaruju primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak a primili su ih iz ...

rrif - 12.2014, str. 166
Obračun poreza na autorske honorare
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Autorskim honorarom smatra se primitak ostvaren za isporučeno autorsko djelo Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina koju je stvorio autor ...

rrif - 11.2014, str. 124
Drugi dohodak nerezidenata i JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Takvim primitcima mogu se smatrati naknade članovima uprave autorske naknade naknade za provizije i sl Isplatitelji pri isplati trebaju utvrditi ...

rrif - 10.2014, str. 117
Utvrđivanje drugog dohotka u naravi
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Primitak u naravi pojmovno uobičajeno vežemo za utvrđivanje dohotka od nesamostalnog rada no primitak u naravi može nastati i kod ...

rrif - 9.2014, str. 51
Naknade prema ugovoru o djelu i JOPPD
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ugovor o djelu uobičajeno se sklapa između pravnih i fizičkih osoba za obavljanje određenih poslova djela ili usluge koji imaju ...

rrif - 7.2014, str. 78
Oporezivanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zapošljavanje osoba u sezonskim poslovima u poljoprivredi uređeno je Zakonom o poticanju zapošljavanja Taj način zapošljavanja ne smatra se radnim ...

rrif - 1.2014, str. 183
Str. 183 Drugi dohodak i obrazac JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2014 za sve primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak isplatitelji su obvezni predati ...

rrif - 11.2013, str. 114
Drugi dohodak primljen iz EU i drugih zemalja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Porezni obveznici rezidenti RH koji ostvaruju primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak a primili su ...

rrif - 10.2013, str. 114
Drugi dohodak nerezidenata nakon ulaska RH u EU
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Svjetskom globalizacijom te ulaskom RH u EU razmjena radne snage sve je učestalija Na svjetskoj i europskoj razini sve ...

obav - 5.2013, str. 33
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA
Autor:

1 OBVEZNICI STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA1 1 PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA1 2 UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE2 ...

obav - 2.2013, str. 33
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA
Autor:

1 OBVEZNICI STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA1 1 PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA1 2 UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE2 ...

obav - 10.2012, str. 33
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA
Autor:

1 OBVEZNICI STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA1 1 PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA1 2 UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE2 ...

rrif - 10.2012, str. 64
Oporezivanje drugog dohotka nerezidenta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Tuzemna društva stranim fizičkim osobama nerezidentima u praksi podmiruju razne nadoknade a te isplate mogu imati različit obračun poreza na ...

obav - 9.2012, str. 33
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA
Autor:

1 OBVEZNICI STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA1 1 PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA1 2 UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE2 ...

rrif - 8.2012, str. 64
Poticanje zapošljavanja u praksi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U prošlom smo broju časopisa pisali o novostima koje uređuju najnoviji propisi o poticanju zapošljavanja S obzirom na veliku zainteresiranost ...

obav - 7.2012, str. 33
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA
Autor:

1 OBVEZNICI STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA1 1 PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA1 2 UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE2 ...

rrif - 6.2012, str. 73
Troškovi nerezidenata – reprezentacija ili oporezivi primitak
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Radi globalizacije poslovnih odnosa tuzemna društva u okviru svog poslovanja stranim fizičkim osobama nerezidentima fizičkim osobama s prebivalištem u inozemstvu ...

obav - 2.2012, str. 33
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA
Autor:

1 OBVEZNICI STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA1 1 PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA1 2 UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE2 ...

rrif - 1.2012, str. 223
Drugi dohodak primljen iz inozemstva
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom će članku biti riječ o primitcima koji se rezidentima isplaćuje iz inozemstva a koji se oporezuju na način ...

rrif - 9.2011, str. 60
Isplate bivšim radnicima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslodavci nerijetko svojim bivšim radnicima ili njihovim nasljednicima trebaju obaviti neku isplatu Pri tim isplatama u praksi nailazimo na dvojbe ...

obav - 6.2011, str. 25
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA
Autor:

1 OBVEZNICI STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA1 1 PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA1 2 UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE2 ...

rrif - 5.2011, str. 50
Obračun rada po ugovoru o djelu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U praksi se često rabi ugovor o djelu kao pravna osnova rada kod poslodavca na poslovima za koje je prema ...