Doprinosi i obračun primitaka članovima uprave strancima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Doprinosi i obračun primitaka članovima uprave strancima
Stranica:
78.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Primitci koji se isplaćuju članovima uprave strancima uobičajeno se oporezuju na način propisan za drugi dohodak. U nekim slučajevima na isplatitelju je i obveza za obračunom doprinosa, dok je u nekim slučajevima obveza stranog člana uprave da se samostalno prijavi na obvezna osiguranja. Ako je član uprave stranac u radnom odnosu u RH, na njega se odnose posebna pravila u vezi s obračunom plaće i doprinosa za obvezna osiguranja. O navedenome pišemo u nastavku.

  1. Obvezno osiguranje članova uprave stranaca
  2. Primitci stranih članova uprave i njihov porezni položaj
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #ČlanoviUpraveStranci, #DrugiDohodak, #ObveznoOsiguranje