Primitci stečajnog upravitelja i predstečajnog povjerenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2021
Članak:
Primitci stečajnog upravitelja i predstečajnog povjerenika
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Nagrađivanje rada i nadoknada nastalih troškova stečajnih upravitelja i predstečajnih povjerenika uređeno je Stečajnim zakonom i Uredbom o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima. Oporezivanje nagrade i nadoknade troškova ovisi o poreznom statusu stečajnog upravitelja. Stoga nagrada i nadoknada troškova može biti oporezivana kao drugi dohodak kad je rad stečajnog upravitelja obavljen izvan registrirane djelatnosti, a može biti i primitak u samostalnoj djelatnosti gdje se konačan dohodak utvrđuje godišnjom poreznom prijavom, a doprinosi se plaćaju na propisane mjesečne osnovice. O tome više pišemo u članku.

  1. Uvod
  2. Nagrade i nadoknade troškova stečajnim upraviteljima i predstečajnim povjerenicima
Hashtags:
#DrugiDohodak, #PredstečajniPovjerenik, #StečajniPostupak, #StečajniUpravitelj