III. Oporezivanje drugih dohodaka

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2020
Članak:
III. Oporezivanje drugih dohodaka
Stranica:
39.
Autor/i:
Sažetak:

1. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA
2. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR
3. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR UMJETNIKA
4. OBRAČUN POREZA NA DRUGI DOHODAK OSLOBOĐEN DOPRINOSA
5. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ ZA DRUGI DOHODAK
6. PRIMITCI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK

Hashtags:
#AutorskiHonorari, #ČlanoviUprave, #DrugiDohodak, #HonorariUmjetnika, #Stipendije