Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2020, str. 98
Isplata stipendija i potpora za školovanje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Stipendije su oblik novčane pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja Mogu se dodjeljivati radi određenoga akademskog ...

obav - 2.2020, str. 39
III. Oporezivanje drugih dohodaka
Autor:

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci
Autor:

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

rrif - 4.2019, str. 218
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da sport ima poseban društveni položaj i oporezivanje područje sporta nešto je povoljnije uređeno od ...

obav - 2.2019, str. 4
I. OBRAČUN PLAĆE, NAKNADA I NEOPOREZIVI PRIMITCI
Autor:

1 Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba 1 1 Primjena minimalne plaće 1 2 Doprinosi iz i na plaće ...

rrif - 2.2019, str. 131
(Ne)oporezive stipendije i potpore
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Roditelji čija djeca primaju stipendiju nagrade za izvrsnost ili potporu za školovanje do 15 godine života djeteta neovisno o ...

Mišljenja
Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta
Utorak, 08.01.2019, 410-01/18-01/2245

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2018, str. 95
Dodjela stipendija i potpora za školovanje učenicima i studentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Prema poreznim propisima stipendije se pod određenim uvjetima mogu dodijeliti bez obveze oporezivanja ali u nekim slučajevima samo do ...

rrif - 6.2018, str. 217
Neoporezive naknade koje se mogu isplatiti športašima
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.

S obzirom na to da se u sustavu oporezivanja primitaka fizičkih osoba pronalazi i niz onih koji se ne ...

rrif - 3.2018, str. 153
Neoporezivi primitci u poreznim i radno-pravnim evidencijama
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Iako je prikazivanje neoporezivih primitaka u JOOPD u aktualno već nekoliko godina u praksi se još uvijek pojavljuju dvojbe ...

obav - 2.2018, str. 4
I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Autor:

1 Neoporezive svote naknada za društva obrtnike slobodna zanimanja neprofitne organizacije i ostale pravne osobe 2 Odluka o dodjeli stipendije ...

pip - 7.2017, str. 76
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

II Porez na promet nekretnina Razvrgnuće suvlasničke zajednice III Porez na dohodak Isplata primitaka po osnovi ugovora o djelu i ...

Mišljenja
Porezni tretman nagrade/stipendije iz inozemstva profesorima na sveučilištima
Srijeda, 14.06.2017, 410-01/17-01/01

Davatelj: Porezna uprava

obav - 6.2017, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
Autor:

1 Neoporezive svote naknada za društva obrtnike slobodna zanimanja neprofitne organizacije i ostale pravne osobe 2 Odluka o dodjeli stipendije ...

Mišljenja
Oporezivanje primitaka učenika i studenata
Petak, 05.05.2017, 410-01/17-01/946

Davatelj: Porezna uprava

pip - 5.2017, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

I Porez na dodanu vrijednost Neresorbirajući kirurški konac primjena stope PDV a od 5 Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada ...

Mišljenja
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Četvrtak, 06.04.2017, 410-01/16-01/1026

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primici isplaćeni znanstvenicima na koje se ne plaća porez na dohodak
Četvrtak, 09.03.2017, 410-01/17-01/94

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2017, str. 35
Stipendije i drugi primitci učenika i studenata u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Stipendije i drugi primitci koje primaju učenici i studenti mogu se pod određenim uvjetima isplatiti bez obveze oporezivanja U ...

rrif - 1.2017, str. 30
Obračun drugih dohodaka u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Od 1 siječnja 2017 godine mijenja se obračun drugog dohotka prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakonu ...

rrif - 9.2016, str. 52
Primitci učenika i studenata
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Učenici i studenti mogu primati razne primitke od različitih isplatitelja Ovisno o vrsti isplate isplatitelji trebaju procijeniti koje se ...

Pitanja i odgovori
Naknada troškova prijevoza s posla i na posao i ovrha
Utorak, 10.05.2016.

Moj je dužnik građanin fizička osoba zaposlen kod poslodavca X Y d o o Njegov poslodavac uplaćuje naknadu za prijevoz ...

rrif - 9.2014, str. 97
Primitci učenika i studenata
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Učenici i studenti mogu primati razne primitke od različitih isplatitelja Ovisno o vrsti isplate isplatitelji trebaju procijeniti koje se isplate ...

rrif - 6.2014, str. 146
Djelatnost fizičkih osoba u sustavu sporta (II. dio)
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.

S obzirom na važnost sporta u društvu vrlo je bitno njegovo sustavno uređenje unutar poreznih propisa i propisa o doprinosima ...

rrif - 5.2014, str. 50
Djelatnost fizičkih osoba u sustavu sporta (I. dio)
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.

S obzirom na važnost sporta u društvu bitno je i njegovo sustavno uređenje unutar poreznih propisa i propisa o doprinosima ...

Sudska praksa
Učinci raskida ugovora
Ponedjeljak, 10.02.2014.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 1.2014, str. 183
Str. 183 Drugi dohodak i obrazac JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2014 za sve primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak isplatitelji su obvezni predati ...

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2013.g.
Utorak, 31.12.2013, 410-01/13-01/4414

Davatelj: Porezna uprava

obav - 5.2013, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
Autor:

1 NEOPOREZIVE SVOTE NAKNADA ZA DRUŠTVA OBRTNIKE SLOBODNA ZANIMANJA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I OSTALE KOJI OBAVLJA JU PODUZETNIČKU DJELATNOST 1 1 ...

obav - 2.2013, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
Autor:

1 NEOPOREZIVE SVOTE NAKNADA ZA DRUŠTVA OBRTNIKE SLOBODNA ZANIMANJA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I OSTALE KOJI OBAVLJA JU PODUZETNIČKU DJELATNOST 1 1 ...

obav - 10.2012, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
Autor:

1 NEOPOREZIVE SVOTE NAKNADA ZA DRUŠTVA OBRTNIKE SLOBODNA ZANIMANJA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I OSTALE KOJI OBAVLJA JU PODUZETNIČKU DJELATNOST 1 1 ...

Mišljenja
Porezni tretman isplate stipendija specijalizantima liječnicima
Utorak, 11.09.2012, 410-01/12-01/2417

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Stipendija studentima doktorskih studija kao drugi dohodak
Ponedjeljak, 10.09.2012, 410-01/12-01/1992

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Isplata stipendije učenicima i studentima
Ponedjeljak, 03.09.2012.
obav - 9.2012, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
Autor:

1 NEOPOREZIVE SVOTE NAKNADA ZA DRUŠTVA OBRTNIKE SLOBODNA ZANIMANJA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I OSTALE KOJI OBAVLJA JU PODUZETNIČKU DJELATNOST 1 1 ...

rrif - 9.2012, str. 60
Isplata stipendije učenicima i studentima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema poreznim propisima stipendije se pod određenim uvjetima mogu dodijeliti bez obveze oporezivanja ali u nekim slučajevima samo do propisanih ...

Pitanja i odgovori
OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA I ISPLATA REGRESA
Utorak, 24.07.2012.

Može li se regres isplatiti radniku na zaštićeni račun?

obav - 7.2012, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
Autor:

1 NEOPOREZIVE SVOTE NAKNADA ZA DRUŠTVA OBRTNIKE SLOBODNA ZANIMANJA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I OSTALE KOJI OBAVLJA JU PODUZETNIČKU DJELATNOST 1 1 ...

Mišljenja
Porezni tretman naknade za rad predstavnicima nacionalnih manjina
Srijeda, 18.04.2012, 410-01/12-01/334

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2012, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
Autor:

1 NEOPOREZIVE SVOTE NAKNADA ZA DRUŠTVA OBRTNIKE SLOBODNA ZANIMANJA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I OSTALE KOJI OBAVLJA JU PODUZETNIČKU DJELATNOST 1 1 ...

Pitanja i odgovori
OVRHA NA PLAĆI RADNIKA
Srijeda, 21.09.2011.

Koji su dijelovi plaće izuzeti od ovrhe, odnosno kako postupiti s dnevnicama, nadoknadom putnih troškova zaposlenika i sl. isplatama?