Djelatnost fizičkih osoba u sustavu sporta (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Djelatnost fizičkih osoba u sustavu sporta (II. dio)
Stranica:
146.
Autor/i:
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
S obzirom na važnost sporta u društvu, vrlo je bitno njegovo sustavno uređenje unutar poreznih propisa i propisa o doprinosima za obvezna osiguranja. Stoga se dvama člancima osvrće na oporezivanje djelatnosti fizičkih osoba u sustavu sporta kroz objašnjenje odredaba Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak te njihovo opterećenje doprinosima.
  Ovo je drugi članak kojim se razmatra pitanje nagrada za sportska ostvarenja, sportske stipendije i naknade za sportska usavršavanja te sustav izvješćivanja i podnošenje godišnje porezne prijave.
  1. Nagrade za sportska ostvarenja, sportske stipendije i naknade za sportska usavršavanja
  2. Sportske stipendije
  3. Naknade sportašima amaterima za sportsko usavršavanje
  4. Prikaz ostalih odredaba koje se odnose na nagrade za sportska ostvarenja, sportske stipendije i naknade za sportsko usavršavanje
  5. Naknade troškova službenog puta
  6. Podnošenje propisanih izvješća u vezi s drugim dohotkom
  7. Podnošenje propisanih izvješća u vezi s isplatama neoporezivih primitaka vezanih za trošak službenog putovanja
  8. Osvrt na podnošenje godišnje porezne prijave
  9. Izvadak iz mišljenja Porezne uprave
Hashtags:
#Neprofitno