Odgovori na pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Odgovori na pitanja iz prakse
Stranica:
65.
Autor/i:
Sažetak:

Dinamično poduzetništvo traži odgovore na brojna pitanja koja im se pojavljuju u praksi. Ukupno gledajući, propisi uređuju svaku poduzetničku aktivnost ili pothvat pa je poduzetnicima ponekad teško odrediti kako da postupe. To zahtijeva dosta vremena, uz rizik da sve propise nisu obuhvatili pa nam se čini korisnim neka pitanja obraditi kako bi bilo što manje dvojbi u definiranju pojedinih poduzetničkih odluka. Nadamo se da će neka pitanja dati odgovor koji vam upravo treba.

  RAČUNOVODSTVO

 1. Pretvaranje kapitalnih pričuva i zadržanih dobitaka u temeljni kapital
 2. Kupnja zemljišta radi daljnje prodaje
 3. Naknadni popusti u okviru programa vjernosti

  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 1. Porezno motrište usluga montaže
 2. Porezni položaj usluge najma prostora poreznom obvezniku za stambene potrebe radnika

  PLAĆE I NADOKNADE

 1. Plaćanje beneficiranog staža za vozače teretnih vozila

  POREZ NA DOHODAK

 1. Isplata udjela u dobitku i dividenda fizičkim osobama nerezidentima
 2. Porezni položaj dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova (iznajmljivači) i dohotka od najma – zakupa prostora za stanovanje u istoj godini
 3. Isplata neoporezive stipendije studentu koji je korisnik sportske stipendije

  FISKALIZACIJA U PROMETU GOTOVINOM

 1. Izdavanje računa u slučaju prestanka rada elektroničkoga naplatnog uređaja

  RADNO PRAVO

 1. Korištenje odgovarajućeg dijela godišnjeg odmora kod prestanka ugovora o radu
Hashtags:
#RRiF-oviSavjeti